Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

11:45
3675 5a70 500
Reposted frompiehus piehus
11:40
4680 ab3b 500
ig @borkography
Reposted fromsoftboi softboi viafalkowska falkowska

February 27 2019

07:55
1459 d0d5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

November 01 2018

13:43

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

Reposted frommr-absentia mr-absentia
13:42
Reposted fromFlau Flau
13:37
3456 3d0d
Reposted fromoopsiak oopsiak
13:35

October 13 2018

11:33
1673 6c0e

Agnieszka Nienartowicz

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
11:21
8005 4e22 500
Reposted frompiehus piehus

October 09 2018

13:12
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca

October 03 2018

09:52
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
09:51
Najbardziej absurdalna połączenie cech - mieć jednocześnie waleczne i wrażliwe serce.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
09:42
Wariatek się nie kocha. Wariatki można lubić. Niektórzy je nawet uwielbiają. Wariatki śmieszą. Wkurzają. Rozbawiają. Są świetnymi kumpelami. Potrafią słuchać. Można im się zwierzać. Ale nigdy nie będą najważniejsze. Bo przecież to tylko wariatki. I w końcu przestają być potrzebne. Są za głośne. Czasem za ciche i niewielu wie, że one też mają uczucia. I potrafią płakać. Wariatki za bardzo szukają miłości, mają już od tego zbłąkany wzrok... Wariatki muszą połykać dziwne tabletki w różnych kolorach. Tak trudno się do nich dostać, przecież nie ma klamek. Wariatek się nie kocha - Nie od tego są. Może za mało im zwyczajności po prostu? Bo z wariatką trudno jest długo wytrzymać. Może dlatego są niekochane? Wariatek się nie da pokochać. Tak prawdziwie. Do bólu. Wariatki zawsze będą tylko wariatkami.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
09:30
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
09:25
-a może zimowy romans?
-no dobra

September 22 2018

13:42
Gliwice, 1983
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajustblog justblog
13:32
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustblog justblog

September 20 2018

19:58
7639 5a6e 500
znak na Patriarszych Prudach "zabrania się rozmowy z nieznajomymi" czyli Bułhakow w Moskwie 
Reposted fromjustblog justblog viaWhiltierna Whiltierna
19:53
7550 9780
Reposted frommisza misza viaWhiltierna Whiltierna
19:49
8360 ab91
Reposted fromhole-love hole-love viaWhiltierna Whiltierna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl